PITTEM / VERBIEST EXPERIENCE CENTER

 

Ferdinand Verbiest is in Pittem geboren in 1623. In 1641 trad hij in de Jezuïetenorde en vertrok als missionaris naar China waar hij een groot deel van zijn leven doorbracht. Hij bouwde er een reputatie op als astronoom, ingenieur, taalkundige en geograaf. Hij vervulde in China een belangrijke rol aan het keizerlijk hof en werd er mandarijn. In 1688 overleed Ferdinand Verbiest in Beijng en kreeg er zelfs een staatsbegrafenis. Ter nagedachtenis van Ferdinand Verbiest (1623-1688) opende 'het Ferdinand Verbiest Experience Center' in Pittem. Tumbleweed stond in voor het realiseren van een overzichtsfilm, aan de hand van archiefmateriaal en kaarten. In opdracht van Wondering -Ontwerpbureau.

Pittem / Verbiest Experience Center

Ferdinand Verbiest was born in Pittem in 1623. In 1641, he joined the Jesuit order and set out as a missionary to China, where he spent a significant part of his life. He gained recognition as an astronomer, engineer, linguist, and geographer. In China, he played a vital role at the imperial court and even attained the title of mandarin. Ferdinand Verbiest passed away in Beijing in 1688, receiving a state funeral. In honor of Ferdinand Verbiest (1623-1688), the 'Ferdinand Verbiest Visitor Center' opened in Pittem. Tumbleweed was entrusted with creating an overview film using archival material and maps on behalf of Wondering - Design Agency.

 

verbiest-experiencepittemwesttoer-2023-jan-dhondt-atelje-d-1g3a0483-lr_lightbox
pittem_03
pittem_08
pittem_09
pittem_10
pittem_11
pittem_14
pittem_15
pittem_16
pittem_03
pittem_12
pittem_13

Tumbleweed / Muntstraat 16 / 9140, Steendorp / Belgie   -   isabelle@tumbleweed.be   -   thomas@tumbleweed.be

Tumbleweed / Muntstraat 16 / 9140, Steendorp / Belgie   -   isabelle@tumbleweed.be   -   thomas@tumbleweed.be

Tumbleweed / Muntstraat 16 / 9140, Steendorp / Belgie   -   isabelle@tumbleweed.be   -   thomas@tumbleweed.be